Home

The Annual National  with International Participation Conference in Economics, Informatics and Communication Field

EIC 2018

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
CÂMPULUNG

Strada Traian, Numărul 223
Localitatea Câmpulung Muscel  Județul Argeș
Telefon/fax: 0248-512600

Email: ushm_conta@spiruharet.ro