Home » Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

COLECTIVUL DE CERCETARE INFORMATICĂ – MATEMATICĂ
1. Sisteme informatice de gestiune
2. Sisteme informatice financiare
3. Ecuatii Riemann

COLECTIVUL DE CERCETARE ECONOMIE
1. Analiza economico-financiara
2. Audit si Piete de capital – burse de valori
3. Contabilitate financiara si Fiscalitate
4. Contabilitate bancara
5. Management și uzanțe de protocol
6. Control financiar

COLECTIVUL DE CERCETARI ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
1. Evaluare; Pedagogie generala;
2. Practici comunicative si engleza de afaceri
3. Legislatia si administrarea afacerilor